15 desember 2012

«Når boligboblen brister»

Manifest Analyse har laget en rapport, «Når boligboblen brister», der de sammenligner boligbobla i Irland med situasjonen på boligmarkedet i Norge. De siste 20 årene har norske boligpriser vokst langt raskere enn reallønningene, noe som banker og byggnæring forklrer med manglende boligbygging. Andre politiske grep, som fjerning av rentefradrag, økt eiendomsskatt eller strengere regulering av bankene, mangler politisk støtte.


  • Last ned rapporten «Når boligboblen brister» her.
     
  • Les kort faktaark om rapporten her.

Manifest Analyse

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism