07 januar 2013

Egenrapport om økohuset i Biestøa

Roar Ousland og Marit Grinaker Wright har skrevet en prosjektrapport for Husbanken fra realiseringen av økohuset i Biestøa i Grimstad. Målet har vært å formidle kunnskap om en bærekraftig, kretsløpsorientert måte å bygge hus på: Forbruke lite, vare lenge, ikke forurense.
Det er lagt stor vekt på å velge økologisk forsvarlige løsninger. Det som kjennetegner byggeprosjektet er en mest mulig helhetlig og gjennomført kretsløpstankegang som er lagt til grunn både ved utnytting av tomta, utforming av huset og ved valg av materialer og løsninger.

Hovedmål med prosjektet har blant annet vært å sikre kvaliteten i det ferdige bygget, tilføre ny fagkompetanse for fagfolk og andre interesserte og legge til rette for målinger av energibruk og inneklima. Huset skal framover i bruksfasen kunne benyttes til forskning for å dokumentere egenskaper og effekter av denne byggemåten og bidra til å utvikle et lavteknologisk alternativ til passivhusstandarden fram mot TEK 15.

Kilde: Agder Wood

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism