16 februar 2013

Kjøpesenterarkitektur - en villet ulykke

14. mars åpner Norsk Form utstillingen Kjøpesenter – byens hjerte på DogA Norsk Design- og Arkitektursenter i Oslo.

Dokumentarfotografene Ivan Brodey og Eirik Brekke har reist rundt til kjøpesentre over hele Norge. Utvalget som blir presentert på utstillingen skal danne grunnlag for en ny debatt og mer fremtidsrettet planlegging av norske kjøpesentre.

Morten Ragnøy Ednes skriver i den forbindelse en kronikk i Aftenposten:

På sørsiden av Brevikstrømmen ved E-18 i Bamble i Telemark ligger det gamle, idylliske ladestedet Stathelle. Et historisk sentrum, som nå er mer kjent for å huse Brotorvet kjøpesenter og oppskrift på hvor enkelt man kan ødelegge et sted bare man har ambisjoner nok.

Første gang jeg så Riksantikvarens foto av Brotorvet trodde jeg, i likhet med mine kolleger i Norsk Form, at bildet var fotomanipulert. Vi forestilte oss ikke at det var mulig å bygge slik i den virkelige verden. Der tok vi feil. Brotorvet er virkelig og ikke et mareritt. Dette er norsk hverdagsarkitektur på sitt verste.
/../
Dette prosjektet har også rast igjennom alle mulige politiske instanser, lover og retningslinjer uten at noen har løftet en finger. Retningslinjer er det mer enn nok av. Spørsmålet er derfor: Hvordan er det mulig å utbygge en koloss av et kjøpesenter, med en 500 meter lukket fasade, fem meter fra nærmeste bebyggelse i det gamle ladestedet Stathelle?

Riksantikvar Jørn Holme kaller Brotorvet en berlinmur og et arbeidsuhell. Det er jeg uenig i.

Plan- og bygningsloven inneholder også noen generelle utredningskrav, så jeg tar det for gitt at det foreligger et planprogram, en planbeskrivelse fra forslagsstiller, at det ble foretatt en konsekvensutredning og en risiko- og sårbarhetsanalyse, at reguleringsplanen er lagt ut til offentlig ettersyn og at det kom inn noen bemerkninger i tilknytning til det. Jeg har ikke funnet dokumentasjon på at noe av dette er gjort, men jeg regner med at det er det.
/../
Hvorfor er det som skjedde i Stathelle viktig i nasjonal sammenheng? De som så på NRK 14. januar og programmet Brenner – historier fra vårt land, så jo tydelig hva det handler om.

Det handler om at de fleste kommuner i Norge mangler politisk vilje, kunnskap og evne til å forstå konsekvensen av denne typen etableringer. Det er nemlig fullt mulig å stille detaljerte krav i reguleringsbestemmelsene. Jeg vil påstå at denne evnen eller viljen er politisk mangelvare i det desentraliserte Kommune-Norge. Hvorfor skulle ellers så mange kommuner kappes om å omgå de rikspolitiske bestemmelsene?


Les kronikken i Aftenposten

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism