16 februar 2013

Vegvesenets arkitekturstrategi - et forbilde

Under Status.nå 2012 ble Vegdirektoratet og Statens vegvesen utropt til best i klassen for sin arkitekturpolitikk.

- Veianlegg kan få store konsekvenser for folks nærmiljø, eller for bylivet i sentrum. Veier må planlegges i sammenheng med kollektivutbygging, og den må bygge opp under miljøvennlig knutepunktfortetting snarere enn byspredning. Veier og infrastruktur er byutviklingens forutsetning. Overgangene mellom kommunale veinett og de lange transportetappene er kritiske områder, sier fagsjef for arkitektur i Norsk Form, Hege Maria Eriksson.

Eriksson sier mange statlige aktører har mye å lære av Statens vegvesen sitt arbeid med arkitekturpolitikk.

- Andre statlige byggherrer kan se på hvordan vegvesenet tenker på tvers av sektorer og ansvarsområder. Gjennom forbildeprosjekter vil de gjennomføre helhetlige, gode prosesser som gir kvalitet. Det er inspirerende hvordan de jobber for en ambisjon om kvalitet i alle ledd følges av– fra plan til anskaffelse til prosjektering, sier Hege Maria Eriksson.Kilde: Norsk Form

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism