16 februar 2013

Europeiske kraftsubsidier til kull og gass

Foto: ec.europa.eu
Stor vekst i andelen av vind- og solkraft i EU har ført til at flere land er i ferd med å introdusere støtte til økt produksjon av regulerbar kraft, som gasskraft og kullkraft.

Den siste tiden har flere EU-land, deriblant Spania og Frankrike introdusert støtteregimer til regulerbar kraft for å sikre egen strømforsyning. På tross av at slik statsstøtte i utgangspunktet er ulovlig i EU, har de aktuelle landene begrunnet valget med at økt regulerbar kraftproduksjon er viktig med hensyn til forsynings sikkerhet.

Energi Norge mener at slike nasjonale subsidier i utgangspunktet kan legge hinder for EUs mål om et velintegrert europeisk kraftmarked, fordi kraftprisen i enkelte land blir lav, og at dette igjen kan få konsekvenser for blant annet lønnsomheten i norske kabelinvesteringer.
Kilde: Energi Norge

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism