05 februar 2013

Nye Deichmanske hovedbibliotek i Bjørvika

Byrådet legger i dag frem saken om å bygge nytt Deichmanske hovedbibliotek i Bjørvika. Den er basert på vinnerkonseptet ”Diagonale” fra plan- og designkonkurransen i 2008/2009.Nye Deichmanske hovedbibliotek blir det mest miljøvennlige kulturbygget i Norge, og prosjekteres med passivhusnivå. Bygningskropp, fasade, materialvalg, belysning og ventilasjon er planlagt for optimal energieffektivisering og redusert klimagassutslipp. Prosjektet inngår som et forbildeprosjekt i FutureBuilt-programmet og har mottatt støtte fra Enova SF for passivhustiltak og ny miljøteknologi.Nye Deichmanske hovedbibliotek vil bidra til å skape liv og publikumsaktivitet i den nye bydelen Bjørvika. Hovedbiblioteket som kulturinstitusjon har en unikposisjon som samlingssted for byens befolkning. Plassert ved Norges største kollektivknutepunkt og som nærmeste nabo til Operaen, vil det nye biblioteket i Bjørvika tiltrekke seg mange nye brukere og besøkende. Det forventes at nye Deichman vil firedoble dagens besøkstall, til to millioner besøkende per år.

Kilde: Oslo kommune

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism