06 februar 2013

Rapport om passivhus-boligprosjekter

SINTEF Byggforsk laget i 2012 rapporten"Systematisering av erfaringer med passivhus" på oppdrag fra Husbanken. SINTEF har sett nærmere på syv norske passivhus-boligprosjekter, samt gjennomgått nye norske og internasjonale studier som er publisert siden forrige rapport forelå i januar 2012.

Rapporten viser at det er behov for fortsatt oppfølging, både av prosjektene som dette arbeidet omfatter, og av nye prosjekter. Det er behov for å videreutvikle metoder for oppfølging, samt å anvende metoder slik at resultater blir sammenlignbare.

Rapporten peker også på at det er behov for mer kunnskap om helse og innemiljø i bygg generelt.

Kilde: SINTEF

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism