12 februar 2013

Opphetet arkitekturdebatt i Bergen

Bransjen mener gjerne det børgjennomføres flere arkitiektkonkurranser. En pågående debatti Bergen kan kanskje tyde på at det kan være vel så viktig å plassere et tydeligere ansvar hos utbygger.

Kommende signalbygg?
Debatten i Bergen kunne gjerne vært knyttet til DnBs nybygg i Solheimsviken, hvor ambisjonsnivået må sies å være lagt rimelig lavt. Dette skal imidlertid handle om resultatet av en arkitektkonkurranse om å få bygge skole og svømmeanlegg på Nygårdstangen. Mange bergensere har nok forundret seg over bygget som nå begynner å bli ferdig, men debatten fikk først skikkelig fart på seg etter at BA-journalist Geir Kvile skrev en kommentar med den tydelige karakteristikken «Det nye bygget en plastperle i pastell, plassert i rumpen på en aldrende elefant,». Ingen subtil beskrivelse, men at materialvalget er "dristig" er ingen overdrivelse. Noe som ikke gikk så tydelig fram av konkurranseutkastet, slik vi presenterte det for drøyt fire år siden.

Ifølge juryens protokoll ble både det danske arkitektfirmaet KHR og Stein Halvorsen AS kåret som vinnere. Sistnevnte står bak Bergen hovedbrannstasjon som ligger like ved det nye anlegget. I juryprotokollen står det følgende om de to forslagene:

«Helleren skårer best på arkitektonisk hovedgrep, byplanmessig grep, signalbyggeffekt og miljø, mens Sydvest har det beste svømmeanlegget, isolert sett. Begge har gode skoleanlegg. (...) Begge prosjekt må imidlertid bearbeides på ulike punkter før endelig valg av uførende prosjekteringsgruppe kan gjøres.»
Stein Halvorsen AS sitt bidrag, som kom til kort i konkurransen.
I dokumentene BA får oversendt står det følgende begrunnelse om hvorfor Helleren ble valgt til slutt står det blant annet: "Prosjektet har best kvalitet arkitektonisk, som signalbygg, og i forhold til byutvikling og de urbane kvaliteter som ønskes i området."

Helleren
Illustrasjonen ovenfor ser ikke så verst ut, men svungen i fasaden er borte i den endelige versjonen. En skal være forsiktig med å dømme før det endelige bygget står der, men allerede nå synes kjipe vindusbånd og grelle farger å trekke ned opplevelsen av bygget. Det kommer sørgelig til kort ved siden av den nevnte brannstasjonen:


Brannstasjonen sett fra Store Lungegårdsvann.

Kilde: ba.no

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism