07 desember 2007

Skole og svømmeanlegg i Bergen

Juryen har kåret to vinnere av plan- og designkonkurransen for ny videregående skole og hovedanlegg for svømming og stuping på Nygårdstangen. Vinnerne er HELLEREN og SYDVEST.

Bergen kommune og Hordaland fylkeskommune skal nå gjennomføre forhandlinger med de to vinnerne for å komme frem til hvem av dem som får oppdraget med å prosjektere anlegget.


Helleren.


Bak prosjektet HELLEREN står det danske arkitektfirmaet KHR i samarbeid med EKJ TI. Arkitekt Stein Halvorsen i samarbeid med Haarklau og Lindeberg/O. Olsen, Sintef, ETC og Polyplan står bak prosjektet SYDVEST.


Det er Bergen kommune og Hordaland fylkeskommune som står bak plan- og designkonkurransen. Siden 31. oktober har en jury vurdert de seks forslagene som har kommet inn fra like mange arkitekt- og rådgivergrupper. Juryen har bestått av åtte personer oppnevnt av oppdragsgiverne.

Prosessen videre er at det skal føres forhandlinger med de to vinnerne med sikte på å kåre den som får oppdraget med å prosjektere anlegget. Hvilket av de to prosjektene som skal realiseres vil bli avklart i løpet av januar 2008.

Videregående skole og hovedanlegg for svømming og stuping på Nygårdstangen gjennomføres som et fellesprosjekt mellom Bergen kommune og Hordaland fylkeskommune. Det er opprettet en felles styringsgruppe for prosjektet.

I forhandlingene frem til kåring av den endelige vinneren må de to vinnerne blant annet vise hvordan prosjektene kan bearbeides til de anmerkningene som juryen har gitt i sin protokoll.
Den videregående skolen og hovedanlegg for svømming og stup skal stå ferdig høsten 2011.

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism