10 februar 2013

Oslo som framtidsby - høyere, grønnere og sunnere?

Frokostmøtet om Oslo som framtidsby ble arrangert på Litteraturhuset i Oslo 24. januar.Arkitektene og medlemmene i miljøvernministerens fagråd for bypolitikk ga råd om utvikling av byene.I Oslo må det bygges om lag 100 000 boliger de neste 20 årene for å få plass til alle som vil flytte til hovedstaden. Tempoet i boligbyggingen må opp, men det er også et spørsmål om hvor og hvordan Oslo kan vokse slik at den blir grønnere og triveligere å bo og leve i. Oslo som framtidsby er første temaet i den nye møteserien til Miljøverndepartementet, Grønn Agenda.

Etatsdirektør i Plan- og bygningsetaten Ellen de Vibe er opptatt av at tett boligbygging er mest klimavennlig. Hun forteller om Oslo kommunes planer for de neste 20 årene. Hvordan opptrer kommunen som tomteeier- og tilrettelegger og hvilke spillerom får utbyggerne og arkitektene? Direktør for boligutvikling i OBOS, Daniel Kjørberg Siraj mener Oslo kommune må bli flinkere til å si ja enn nei til utbyggerne. Hvordan blir Oslo som boligby om OBOS får bestemme?

Hvem bestemmer hvordan framtidas hovedstad skal bli å leve i? Skribent og Grønn aktivist Margrethe Geelmuyden er opptatt av at folk må tas med på råd. Byveksten må ikke rasere de grønne lungene og redusere menneskenes livskvalitet.

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism