14 februar 2013

Vindkraft billigere enn kull i Australia

Foto: Gabby Canonizado
I Australia er det nå billigere å bygge vindparker enn nye kull- og gasskraftverk. Det viser tall fra Bloomberg New Energy Finance, skriver New Scientist.

I Australia er kullkostnadene høye blant annet på grunn av landets karbonskatt, men selv uten denne avgiften er vindenergi mer lønnsomt. Selv uten denne avgiften ville ny vindkraft vært 14 prosent billigere enn kull.

Økende kostnader for fossil energi og stadig rimeligere fornybar kraftproduksjon vil fortsette, i hvert fall frem mot 2020. Likevel konkluderer rapporten med at det fortsatt trengs politiske og økonomiske tiltak for å sikre investering i ny fornybar energi. Årsaken er at det fortsatt er langt billigere å fortsette å produsere strøm ved eksisterende kraftverk enn å bygge nye. 

Kilde: tu.no

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism