15 mars 2013

Bustadmeldinga 2013

Regjeringa la 8. mars 2013 fram Meld. St. 17 (2012-2013) til Stortinget med tittelen Byggje - bu - leve. Ein bustadpolitikk for den einskilde, samfunnet og framtidige generasjonar.

Perspektivartiklar

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism