15 mars 2013

Vil tvinge bilene ut av norske byer

Foto: Hamed Saber
Selv om absolutt all planlagt kollektivutbygging i Oslo-regionen innen 2030 gjennomføres, vil det  fortsatt være plassmangel på T-bane og tog, og folk vil sitte i lange bilkøer, ifølge en rapport fra Urbanet Analyse.

Skal en klare å løse dette problemet må veksten i persontrafikken tas med kollektiv, sykkel og gange. Virkemiddelet er Nasjonal transportplan (NTP), som innebærer en satsing på 26,1 milliarder statlige kroner til kollektivtransport i de største byene i neste tiårsperiode.

- Vi har prøvd å lage et rammeverk som gir klare føringer om mål vi skal til, men i mindre grad blander oss opp i hvordan vi kommer dit. Det står eksplisitt bilreduserende tiltak. Det er en verktøykasse, sier miljøvernminister Solhjell.

For å oppnå målene skal byene konkurrere mot hverandre om midlene. Hver by skal selv foreslå tiltak som passer best hos dem, men de som velger andre løsninger, kan ende opp med null i støtte.

- I tillegg må byene gjøre vedtak i sine arealplaner slik at planene er tilpasset befolkningsveksten og målet om at trafikkvekst skal tas med gange, sykkel og kollektiv. Det vil f.eks. bety at det bygges boliger rundt kollektivknutepunkt.

Kilde: Aftenposten

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism