22 mars 2013

Kostnadsramme for Nasjonalmuseet på Vestbanen

Regjeringa la i dag fram ein proposisjon om nybygget for Nasjonalmuseet på Vestbanen. Med eit bruttoareal på 54 600 kvm, vil dette verta eit av dei største kulturbygga i Noreg. Prosjektet har ei kostnadsramme på vel 5,3 mrd. kroner. Det vil ta om lag seks år å gjennomføra prosjektet frå det tidspunktet Statsbygg får i oppdrag å setja i gang arbeidet.

Utstillingsarealet i nybygget på over 13 000 kvm, vil vera om lag dobbelt så stort som arealet Nasjonalmuseet disponerer til utstillingar i dag.Kilde: regjeringen.no

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism