13 mars 2013

Skreddersydd samlebåndsproduksjon

Mange av produktene vi omgir oss med er laget i land med lavere kostnader, men markedet for slike ferdigvarer gjennomgår endringer. Og disse går Norges vei ifølge Lars Skjelstad, logistikk- og produksjonsspesialist ved SINTEF.

Kampen om forbrukerne i økende grad handle om å lage varer som er tilpasset ønskene til enkeltkunder – og samtidig oppnå de besparelsene som store serier gir. Skal slik serieproduksjon med kundetilpasning lykkes, må en rekke viktige beslutninger fortløpende treffes på “gølvet”, framholder SINTEF-forskeren. Han påpeker at organiseringen av norsk arbeidsliv matcher dette som hånd i hanske.

– På den ene sida øker etterspørselen etter spesielle produkter og individuell behandling. Kundetilfredshet er i ferd med å bli like viktig som pris. Og stadig mer av handelen skjer på internett.

– På den andre sida finnes teknologi til å møte akkurat dette. Den har muliggjort fleksibel og rask produksjon på en gang. Teknologiske nyvinninger har forenklet design og konstruksjonsarbeid. De har også lettet innhenting av nødvendig informasjon, internt og i forholdet til kunder og leverandører. Alt dette har gjort det billigere å tilpasse ferdigvarer etter ønskene til enkeltkunder.

Kravet om rask levering av kundespesifikke varer, vil dessuten i en viss grad trekke produksjonen tilbake til bedrifter som ligger nært markedet, ifølge Skjelstad.

Kilde: Gemini

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism