09 april 2013

Lettere tilgjengelig informasjon om passivhus

Det bygges stadig flere passivhus i Norge og behovet for kunnskap er stort. SINTEF Byggforsk har i samarbeid med Enova gjort det lettere å finne fram til relevant informasjon. Sentrale anvisninger og verktøy for prosjektering og utførelse av passivhus er derfor samlet via en egen temainngang i SINTEF Byggforsk Kunnskapssystemer.

Begrepet og kriterier for passivhus ble opprinnelig lansert av Passivhusinstituttet i Tyskland. I noen land er det imidlertid utviklet egne passivhusstandarder og passivhuskriterier. Passivhus er et konsept som på en robust måte skal sikre et komfortabelt inneklima og samtidig svært lavt energibehov. Det er derfor viktig at konseptet som helhet er ivaretatt, og ikke bare enkeltkriterier. I Norge er boligbygninger utført som passivhus definert i NS 3700, mens tilsvarende utførelse for yrkesbygninger er definert i NS 3701.

– Vi opplever en økende interesse for passivhus fra byggherrer, prosjekteringsmiljø og utførende som etterspør dokumenterte løsninger og nøytral faktainformasjon. Vårt fokus på passivhus i Byggforskserien vil svare på mange av de utfordringene man møter ved prosjektering og utførelse. Spesielt har kvalitetssikrede og lett tilgjengelige kuldebroverdier og U-verdier til beregning av oppvarmingsbehov vært etterspurt. Takket være støtten fra Enova får vi til et kraftig kompetanseløft på området, sier prosjektdirektør i SINTEF Byggforsk, Tore Kvande.

Det er til nå utviklet ca. 30 anvisninger i Byggforskserien med direkte relevans for prosjektering og utførelse av passivhus. Samlingen omfatter rene inspirasjonsavisninger, detaljerte anvisninger for utførelse, og anvisninger med nødvendige data for energiberegninger. Samlingen vil bli utvidet fortløpende i takt med utviklingen av nye anvisninger.

Noen av de passivhusrelevante anvisningene ligger åpent tilgjengelig også for de som ikke abonnerer på Byggforskserien. Dette er mulig fordi de aktuelle anvisningene er fullfinansiert av Enova. Den åpne tilgangen vil gjelde ut 2016.

Kilde: SINTEF

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism