09 april 2013

Trenger holdningsendring i trafikken

Annenhver syklist har opplevd farlige situasjoner med bilister, viser undersøkelsen, som er utført av If Skadeforsikring. Mens antall trafikkdrepte går ned, blir fortsatt nesten like mange syklister og fotgjengere alvorlig skadd i trafikken.

Informasjonssjef i NAF, Inger Elisabeth Sagedal, tror det må en holdningsendring til både hos syklistene og bilistene, for at det skal bli mindre risikabelt for syklistene å ferdes i trafikken. NAF mener bilistene bør tenke på at én syklist på veien betyr én bil mindre. Det vil også bety mindre kø.

Én av tre syklister oppgir at de opplever kryssing mellom sykkelvei og bilvei som vanskeligst. Syklister sliter spesielt med bestemmelsene om vikeplikt i kryss, og derfor er det her du er mest utsatt på to hjul i trafikken.

– Det er vanskelig å forholde seg til en del av vikepliktsreglene. Vi trenger ett klarere regelverk. Det vil gjøre det lettere for alle, både syklister og bilister, sier Hulda Tronsdal i Syklistenes Landsforening.

Kilde: NRK Nyheter

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism