12 juni 2013

- Boligprisene er nærmest immune mot oljepris-sjokk

Utgangspunktet er SSBs prognoser for årene som kommer. Ved å endre visse grunnleggende forutsetninger for norsk økonomi, kan modellen regne seg frem til konsekvensene dette får på andre parametre, for eksempel boligpriser, lønnsutvikling, arbeidsledighet, innvandring, brutto nasjonalprodukt osv. Med de forutsetningene SSB har lagt til grunn, blant annet oljepris på rundt dagens nivå på 100 dollar fatet, skal boligprisene øke 11 prosent de neste tre årene.

- Hvis man så "sjokker" norsk økonomi ved å sette 50 dollar fatet i stedet, vil det innebære en halvvering av investeringene i Nordsjøen. Likevel vil boligprisene stige 2,1 prosent de neste tre årene i dette scenarioet. Og en nominiell boligprisutflatning kan neppe karakteriseres som det store boligkrakket, konkluderer Danske Bank Markets, Bernt Christian Brun..

Brun mener imidlertid at et varig oljeprisfall i alle fall på sikt kan få større konsekvenser enn det modellen tilsier.

- I slikt scenario kan man kanskje begynne å snakke om slutten på Norges oljefordeler. I så fall kan man rettferdiggjøre å sammenligne norsk økonomi med situasjonen før 1975. Da hadde vi 75 prosent av Sveriges bruttonasjonalprodukt, mens bnp nå er 50 prosent høyere enn i Sverige. I et slikt perspektiv snakker vi om en mye mer dramatisk situasjon for Norge.

Kilde: DN.no

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism