27 juni 2013

Foreslår å rive de skadde regjeringsbyggene

Foto: Teigen, ant. 1960
Administrasjonsminister Rigmor Aasrud mottok i dag rapporten ”Konseptvalgsutredningen for fremtidig regjeringskvartal” fra en konsulentgruppe bestående av Metier, Opak og LPO arkitekter.
 
Utredningen anbefaler at regjeringsbyggene Y-blokka, H-blokka, R4 og S-blokka rives for å gi plass til nybygg. Av rapporten går det frem at ”merkostnaden ved å gjenbruke Høyblokka […] er beregnet å ha en kostnad uttrykt i nåverdi for analyseperioden fram til 2064 på ca. 400 MNOK.” Utrederne anbefaler ikke gjenbruk av bygget, men å bevare kunsten den rommer. I følge rapporten er det ”fullt mulig å bevare den innvendige kunsten i Høyblokka, og kunsten i gavlen på Y-blokka.” 

Utrederne mener gavlen på Y-blokka med kunstverket utført av Pablo Picasso og Carl Nesjar har særskilt verneverdi . Ved eventuell riving av Y-blokka bør videre bruk av gavlen vurderes. Utredningen foreslår blant annet å bevare kunstverket som et framtidig kunstverk i regjeringsparken, la kunstverket inngå i en framtidig bygning som et premiss i en senere arkitektkonkurranse, eller inngå som et element i et fremtidig minnested. 

Utrederne synes å ha liten forståelse for at kunsten i Regjeringskvartalet er del av en helhet. Den mister mye av sin verdi dersom den fjernes fra den sammenhengen som den opprinnelig ble laget for. Her er det nesten bare å hensvise til Statsbyggs fakataark om Høyblokka:
Både i eksteriøret og interiøret har bygningen integrert kunst i form av sandblåst naturbetong etter forlegg fra kjente kunstnere. Samspillet bildene imellom og mellom bildene og bygningen gir en egen spenning og tilfører Høyblokken en unik kvalitet. Arkitekt Viksjø har selv tegnet piktogrammene på de vindusløse fasadene utvendig. Kai Fjell, Inger Sitter og Carl Nesjar har tegnet motivene i vestibylen, og i trapperommets forskjellige etasjer fi nner vi arbeider av Inger Sitter, Carl Nesjar, Odd Tandberg, Pablo Picasso, på regjeringskvartalet ble banebrytende i internasjonal sammenheng. De to Tore Haaland og arkitekt Viksjø.

Konsulentgruppa har utredet fem ulike konsepter og anbefaler det de kaller konsept Øst. Det vil innebære at regjeringskvartalet samles mellom Akersgata og Møllergata og at kvartalet utvides mellom Grubbegata og Møllergata til Hammersborg. Forslaget innebærer oppkjøp av eiendom mellom Grubbegata og Møllergata ved Hammersborg, avhending av R5 og R6 og at Y-blokka, H-blokka, R4 og S-blokka rives og erstattes av nybygg.

Forslaget er et av de to rimeligste og innebærer få stengte gater. Utrederne påpeker at konseptet legger til rette for gode sikkerhetsløsninger, god fleksibilitet ved endring av departementer og oppgaveløsning og god samhandling. Det innebærer imidlertid at deler av det historiske bygningsmiljøet i regjeringskvartalet blir borte.

Videre gir utredningen en samfunnsøkonomisk analyse av de ulike konseptene for regjeringskvartalet. I analysen inngår blant annet vurdering av virkninger som ikke kan prissettes. Disse er effektivitet og samhandling, sikkerhet, fleksibilitet i forhold til endring av struktur og oppgavefordeling, bymiljø, representativitet og tilgjengelighet og bevaring av bygninger og kunst.

I følge rapporten er det store besparelser i å ha åpne kontorløsninger i stedet for cellekontorer. Rapporten anbefaler at 75 prosent av arbeidsplassene i regjeringskvartalet blir i åpent landskap der ansatte sitter uten faste plasser. Jeg trodde vi var i fred med å komme over denne fasen, der besparelser ved å pakke folk tett sammen teller mer en arbeidsmiljø. Ifølge en undersøkelse gjengitt i TU.no har ansatte med eget kontor lavere sykefravær enn ansatte som jobber i kontorlandskap. Det viser en studie fra danske arbeidsmiljøforskere, melder bladet Du & Jobbet. De som jobber i kontorlandskap sammen med minst seks andre, har 62 prosent flere sykedager enn dem som jobber på eget kontor.
Alle kan komme med synspunkter på konseptvalgsutredningens forslag på bloggen Fremtidens regjeringskvartal

Høyoppløselige bilder:
Konsept 1
http://www.regjeringen.no/imgpreviews/00/00/03/53/35319_full.jpg
Konsept 2
http://www.regjeringen.no/imgpreviews/00/00/03/53/35320_full.jpg
Konsept 3
http://www.regjeringen.no/imgpreviews/00/00/03/53/35321_full.jpg
Konsept 4
http://www.regjeringen.no/imgpreviews/00/00/03/53/35323_full.jpg
Konsept 5
http://www.regjeringen.no/imgpreviews/00/00/03/53/35322_full.jpg

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism