28 juni 2013

Picasso – Oslo. Kunst og arkitektur i Regjeringskvartalet

I Regjeringskvartalet finner vi noen av modernismens mest spennende avtrykk på norsk kunst og arkitektur. Pablo Picassos kunst i møte med Erling Viksjøs arkitektur var revolusjonerende. En utstilling ved Nasjonalmuseet - Arkitektur er et bidrag i debatten om Regjeringskvartalets skjebne, og en motvekt mot forslaget om å rive bygningene. Utstillingen demonstrerer kvartalets arkitekturhistoriske og kunstneriske kvaliteter i internasjonalt format, med vekt på Pablo Picassos verker.


Regjeringsbyggets høyblokk er et av de viktigste monumentale uttrykk for modernismens gjennombrudd i Norge, både innen arkitektur og billedkunst. Høyblokka (1958), og senere også Y-blokka (1969), ble effektive kontorbygg som viste nye idealer om kunstens plass i det offentlige rom. Begge bygningene er tegnet av arkitekt Erling Viksjø, med utsmykninger av Kai Fjell, Tore Haaland, Inger Sitter, Carl Nesjar, Odd Tandberg og selveste Pablo Picasso. Picassos skisser til Regjeringskvartalet ble overført til betong av Carl Nesjar. Picassos samarbeid med Nesjar ble også utgangspunktet for hans offentlige monumentalkunst i en rekke andre byer. Kunsten i Regjeringskvartalet er derfor svært viktig når Picassos senere arbeider skal oppsummeres.

Foto: Carl Nesjar
For første gang vises de tre originaltegningene Picasso laget for utsmykningen, alle tegnet med fettstift på papir i 1957: Gutter med ball (51 x 79),Fiskere (51,5 x 83) og Måken (58 x 58). Utstillingen presenterer i tillegg store fotografier av arkitekturen og kunsten før og nå samt en modell av Regjeringskvartalet.

Før terroranslaget 22. juli 2011 pågikk arbeidet med en verneplan for Regjeringskvartalet. Her skulle blant annet Høyblokka og Y-blokka fredes med alle betongutsmykningene. Dette arbeidet ble stilt i bero etter 22. juli 2011. De tekniske undersøkelsene viser at bygningskonstruksjonen ikke er avgjørende skadet og at den integrerte kunsten fortsatt er intakt. Hva som videre skal skje med Høyblokka og Y-blokka er ennå ikke avgjort.

Se også nettpresentasjonen om Erling Viksjø og Regjeringsbygningen som Nasjonalmuseet utarbeidet etter terroranslaget 22. juli 2011.

Kilde: Nasjonalmuseet.no

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism