05 juli 2013

Fornybar energi fortrenger gasskraft i Tyskland

Sol- og vindkraft fortrenger gasskraftverk i Europas største energimarked. Den tyske overgangen mot en fornybar energiforsyning går med stormskritt, mye takket være støttesystemet for sol- og vindeenergi. Ordningen har vært en formidabel suksess og gjør vind og sol til de mest lønnsomme energibærerne.

Både Statkraft og den tyske kraftgiganten RWE viser til svært lave priser på CO2 som en av de viktigste årsakene til at gasskraft blir utkonkurrert. Det europeiske CO2-kvotesystemet har kollapset etter at målene for CO2-reduksjon er oppnådd i flere land. For få år siden kostet en CO2-kvote 30-40 euro per tonn, nå går den for 4 euro. Dermed setter gasskraftprodusentene sin lit til at markedet vil endre seg.

– Vi sitter igjen med en topp moderne gasskraftportefølje som igjen kan bli bidragsytere til Statkrafts resultater når markedene i Europa bedrer seg. Vi er positive til at markedet skal bedre seg mot 2020, gitt at prisingen av karbonutslipp øker og næringslivets energietterspørsel tiltar, sier kommunikasjonsdirektør Bente Engesland i Statkraft til NTB.

Kilde: DN.no

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism