16 september 2013

Tyskland ønsker ikke raske CO2-kutt

Tysklands forbundskansler Angela Merkel advarer EU mot for store ambisjoner når det gjelder å få ned utslippet av klimagassen CO2 fra nye biler. Merkel er presset av sin egen bilindustri, som i motsetning til bilindustrien i Sør-Europa, har problemer med å tilpasse seg et utslippskrav på 95 gram CO2 per kilometer.

EU vil at dette kravet skal gjelde fra 2020, mens USA vil skjerpe utslippskravene fra nye biler til rundt 100 gram/km, men da først fra 2025.

Siden i fjor har såkalte superkreditter vært tilgjengelig for lavutslippsbiler. Hver bil med CO2-utslipp lavere enn 50 gram/km har gitt 3,5 ganger utslippsverdien i kreditt. Så langt har tyskerne vært fornøyd med denne ordningen, som forklarer hvorfor tyske bilprodusenter nå står først i køen med å lansere både ladbare hybrider og helelektriske biler.

Samtidig er det nettopp denne ordningen EU nå forsøker å angripe ved å kreve kreditten redusert til to ganger utslippet i 2020, for så å fjerne ordningen helt fra 2023.

Kilde: Aftenposten

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism