16 oktober 2013

Anbefaler bevaring av Høyblokka

Riksantikvarens anbefaling er klar: Høyblokka og Y-blokka har høy nasjonal verdi og bør bevares. Ny bruk av Høyblokka og Y-blokka er fullt mulig, og det er sannsynlig at det samfunnsøkonomisk vil lønne seg å bevare bygningene fremfor å rive og bygge nytt.


Riksantikvarens utredning viser at ny bruk av Høyblokka og Y-blokka er fullt mulig. Det er gjort en grundig gjennomgang av de tekniske forutsetningene, og mulighetene for oppgradering og ny bruk.

Bygningene kan brukes som velfungerende, sikre, representative, arealeffektive og moderne kontorlokaler. Universell tilgjengelighet, god brannsikkerhet og gode rømningsforhold er mulig å oppnå. Det er også fullt mulig å oppnå energieffektivitet som tilsvarer passivhus, noe som tilsvarer målene satt til nybygg i konseptvalgutredningen fra juni i år.

Det er knyttet stor tvil til kostnadsberegningene for nybygg versus bevaring i konseptvalgutredningen, og Riksantikvarens utredning viser for eksempel at kostnadene ved demontering av kunsten vil være vesentlig høyere enn konseptvalgutredningen anslår. Riksantikvaren anbefaler at de samfunnsøkonomiske beregningene gjøres på nytt.

Mulighetsstudier/eksempler på hvordan Høyblokka kunne sett ut dersom man delvis fjerner etasjeskiller og lager åpne kontorlandskap. Illustrasjon: DARKarkitekter / Placebo Effects
Riksantikvaren har fått i oppdrag av Miljøverndepartementet å lage en egen utredning om Regjeringskvartalets verneverdier. Utredningen bygger på arbeidene som tidligere er gjort med fredning av Regjeringskvartalet.

Det er i tillegg gjort en grundig gjennomgang av de tekniske forutsetningene, og mulighetene for oppgradering og ny bruk. Synspunkter fra relevante fagmiljøer er innhentet. Alle de innhentete vurderingene støtter Riksantikvarens vurdering knyttet til bevaringsverdi.

Kilde: Riksantikvaren

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism