15 april 2014

Klimapanelets rapporter, svært kort oppsummert

De tre siste delrapportene fra FNs klimapanel kan oppsummeres slik:

Rapporten fra arbeidsgruppe 1: klimaendringene vi ser skyldes menneskeskapte utslipp. Dette vil gi klimaendringer i flere hundre år, selv om vi i dag stanser alle nye uslipp.

Arbeidsgruppe 2 forteller oss at vi må forberede oss på store klimaendringer de neste 10, 20 og 30 årene. Store summer må brukes på tilpasning til endringer som kommer uansett. Foreløpig er faren for klimarelaterte ekstremhendelser som hetebølger og ekstrem nedbør moderat. Men blir det 1 grad varmere enn i dag, blir risikoen høy på alle kontinenter. En av konsekvensene er at veksten i matproduksjonen vil avta.
Arbeidsgruppe 3 slår fast at utslippene nå øker mer hvert år og de er mer enn fordoblet siden 1970. Den største økningen har skjedd etter år 2000, og skyldes en kombinasjon av befolkningsvekst og økonomisk vekst. Veksten i utslippene overgår effekten av både finanskrisen og positive klimatiltak, som fornybar energi og energieffektivisering.

Utslippene må kuttes med mellom 40 og 70 prosent innen 2050 for å nå målet om maksimalt 2 grader dette århundret. Det må fjernes CO2 fra atmosfæren, noe som kan oppnås ved å fange CO2 fra naturlige CO2-kilder, som forbrenning av trær og alger.

Kilde: Aftenposten

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism