15 april 2014

Også gode klimanyheter

Kilde: solarwirtschaft.de
Det mangler ikke på utfordringer på klimaområdet, men samtidig viser det seg at det nytter å satse på tiltak for alternativ energiproduksjon: Tyskland har en offensiv satsing på energi fra sol og vind for å redusere bruken av kull og annen fossil energi. Satsingen har ført til 377 000 nye grønne jobber, og det er solceller på mer enn 1,3 millioner hustak.

Tyskland viser politisk vilje til å satse, de prioriterer fornybar energi i kraftnettverket og de subsidierer oppbyggingen av fornybar energi. De bidrar til at teknologien, særlig for vindkraft og solkraft, blir både billigere og bedre. Fra å være et kullkraftland kunne Tyskland vise til at 60 prosent av elektrisiteten ble produsert fra sol og vind 3. oktober i år.

Selv ikke Tyskland er i mål, men det går i riktig retning fordi det er politisk vilje til det. Satsingen har også stor folkelig støtte.

Kilde: Aftenposten

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism