31 mai 2014

Fremtidsrettet prosjekt vant studentpris

Statsbygg deler årlig ut en pris til arkitektstudenter ved NTNU. Prisen skal stimulere til eksperimentelle og nyskapende arkitekturstudier blant framtidige generasjoner av arkitekter. Prisen blir delt ut til ett eller flere studentprosjekt på masternivå for særlig nyskapende og velgjennomførte prosjektarbeid utført i tråd med statlige føringer innen arkitekturfeltet, som hensyn til miljø, materialvalg og universell utforming.

Årets vinner har laget et ambisiøst og fremtidsrettet prosjekt. Astri Margareta Dalseide og Tomas Aassved Hjort ble årets vinnere for prosjektet Protokoop.


Juryen begrunnet valget sitt med at Protokoop presenterer nye, arealeffektive og bærekraftige løsninger for hvordan vi skal bygge og skaffe mat. I tillegg er konseptene faktisk gjennomførbare. Arbeidet er preget av visjoner, vilje til å eksperimentere, stor faglig bredde, høye ambisjoner og en solid dose pågangsmot.

Videre sier juryen at Protokoop har en sterk identitet, men samtidig et visst potensiale for å påvirkes fra byen den er tilknyttet. Materialet viser ulike variasjoner, uten at bygningsutforming er vektlagt. Denne innebygde arkitektoniske tilpasningsdyktigheten er også en styrke ved konseptet, som etter juryens oppfatning har et realistisk potensiale.

Kilde: Statsbygg

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism