27 mai 2014

Norge taper på "grønne sertifikater"

Grønne sertifikater ble applaudert frem av et bredt flertall på Stortinget, men ordningen så nok bedre ut på skrivebordet i Oslo enn de gjør i virkeligheten, skriver Sigvald Sveinbjørnsson er kommentator i Bergens Tidende.

Det eneste positive er at vi slipper å bygge ut fosser, eller forkludre horisonten med vindmøller. Men det har en kostnad: Norske strømkunder betaler, gjennom påslag på strømregningen, for anlegg som blir bygget i Sverige.

Hensikten med de grønne sertifikatene er å øke kraftproduksjonen basert på fornybare energikilder. Håpet er at denne energien skal fortrenge forurensende kilder, som kull, olje og gass.

Men konsekvensen kan paradoksalt nok bli at den norske kraftbransjen, som knapt slipper ut et gram CO2 når de produserer energi, taper på sertifikatordningen.

Kraftbransjen har også markedet imot seg. Nedleggelse av kraftkrevende industri i det nordiske energimarkedet har bidratt til å sende prisen på strøm for fremtidig levering ned 40 prosent de siste tre årene. Norske elverk frykter for hva som skjer med prisene når den svenske fornybare kraften kommer inn i markedet.

Det er forståelig at produsenter av ren og utslippsfri energi, føler at de tar vel mye av belastningen for utslippene oljeindustrien har tjent svært godt på.

Det kan koste norske kraftselskap mye å være en «del av løsningen» på klimaproblemene. Stikk i strid med intensjonene, er det er dette som er konsekvensen av en, så langt, feilslått og naiv norsk energipolitikk.


Kilde: Bergens Tidende

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism