26 juni 2014

Sår tvil om norsk karbonavtrykk

Patrick Narbel og Elisabeth Isaksen ved Norges Handelshøyskole (NHH) mener det tradisjonelle klimaregnskapet kamuflerer det reelle karbonutslippet.
Utslipp per innbygger. Kilde Wikipedia
Forskerne hevder at ved å velge å importere fremfor å produsere selv, bidrar Norge til økte klimautslipp. Ved å se på norske forbruksmønstre har forskerne funnet ut at en stor andel av norske husholdningers karbonfotavtrykk skyldes utslipp fra produksjon og transport av importerte varer og tjenester.

– Omtrent 40 prosent av karbonavtrykket er knyttet til varer og tjenester som er importert, sier Narbel til NHH Bulletin.

Årlige utslipp per land. Kilde Wikipedia

Dersom man regner inn karbonutslippene tilknyttet import, kan det være mer gunstig for miljøet å tilrettelegge for produksjon i Norge.

– I Norge er det små utslipp knyttet til produksjon av energi. Derfor bør vi holde energiintensiv produksjon her i landet. Vårt eget karbonfotavtrykk vil bli litt større, men totaleffekten på klimaet blir langt mindre enn hvis vi skulle importert de samme varene fra et land med billigere produksjonskostnader, men større karbonutslipp, sier Narbel.

Kilde: DN.no

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism