17 juli 2014

Foreldre driver opp boligmarkedet i universitetsbyene

Stadig flere kjøper leilighet til barna når disse er studenter. Innsparte leieutgifter gjør nedsiden relativt liten, samtidig som det kan være mulig å leie ut til medstudenter eller kompiser. Omtrent halvparten av kjøperne er derfor åpne for å se på de større leilighetene.

Klasseskillet blir større og større mellom de som kjøper og de som leier, sier salgsdirektør Eirik Jacobsen i Eiendomsmegler 1 Midt-Norge til DN.no

Skatteregler for bolig:

Kilde: Seniorskattejurist Niina Winberg-Knutsen i Skattedirektoratet
  • Formue i fast eiendom er skattepliktig. Verdien av boligen beregnes ulikt avhengig av om boligen regnes som primærbolig eller sekundærbolig.
  • Foreldre kan kun ha én primærbolig. Primærboligen er vanligvis den boligen der de har sitt hjem ved årets utgang. Bolig nummer to og tre som foreldrene eventuelt kjøper for å hjelpe barna med et sted å bo, vil som regel være sekundærbolig for foreldrene.
  • Regelen i skattelovens paragraf 7-1 om skattefritak for eiers fordel ved egen bruk av bolig, gjelder også for nære slektninger av eieren, for eksempel barn, søsken, foreldre, besteforeldre, søskenbarn eller nevø og niese. Disse kan bruke boligen vederlagsfritt når de betaler alle driftskostnader, inkludert indre og ytre vedlikehold.
  • Barn blir således ikke beskattet for fordelen ved vederlagsfritt bruk av foreldrenes bolig når de de dekker alle kostnadene knyttet til boligen.
  • Formuesskatten kan således variere avhengig av hvem som eier boligen – foreldrene (som sekundærbolig) eller barnet (som primærbolig).
  • Ligningsverdi: Her er det forskjell på primærbolig og sekundærbolig. Prosentandelen er 25 for primærbolig og 60 for sekundærbolig. Ligningsverdien skal imidlertid settes ned etter krav fra skattyter, dersom den for primærbolig overstiger 30 prosent og for sekundærbolig 72 prosent av eiendommens dokumenterte omsetningsverdi.
Kilde: DN.no

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism