19 juli 2014

Vanlige bytrær dreper humler

Bjørvika blir nå beplantet med et stort antall trær, blant disse er også parklind. Statens vegvesens rapport «Økologisk vurdering av planter i Bjørvika» opplyser feilaktig at det ikke knytter det seg miljømessige problemer til dette treet.
Bier og humler er truet av utryddelse flere steder i verden. Dermed er også vår matvareproduksjon truet. I Norge blir mellom 15 og 30 prosent av maten vi spiser bestøvet ved hjelp av humler og bier.

Seniorforsker Frode Ødegaard i Norsk institutt for naturforskning (NINA) mener altfor lite oppmerksomhet har vært rettet mot planter som er fremmede i norsk natur. Han forteller at humledød trolig har sammenheng med nektar fra lindetrær.

- At man plutselig kan finne et stort antall døde humler under spesielle typer trær, har vært kjent i rundt 50 år, sier han. I Norge er det særlig under parklind, som er en hybrid mellom lind og storlind, dette skjer. Arten er altså ikke naturlig i Norge, men er blitt et dominerende bytre. 

Direktør i Artsdatabanken, Ivar Myklebust, sier at selv om parklind er en fremmed art i Norge, er den ikke blitt risikovurdert med tanke på negative effekter i norsk natur fordi den ikke har evnene til å reprodusere.

Kilde: Aftenposten

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism