14 juli 2014

NHO vil sikre flere lærlinger praksis

Hvert år ender omtrent en tredjedel av søkerne uten tilbud om lærlingplass. NHO krever regelendringer, blant annet får å skaffe flere yrkesfagelever en bedrift å gå i lære hos.

I dag kan en offentlig oppdragsgiver kreve at en norsk leverandørbedrift skal ha lærlinger. NHO mener regelen må utvides til også å gjelde utenlandske bedrifter. Det vil sikre flere lærlingplasser og mer rettferdige anbudskonkurranser, mener NHO. I en offentlig anbudskonkurranse skilles det i dag ikke mellom en norsk bedrift som må ha lærlinger, og en utenlandsk bedrift som «slipper».

– NHO ønsker at kravet om bruk av lærlinger skal rette seg mot alle bedrifter som opererer i det norske markedet. Dette sikrer like konkurransevilkår mellom norske og utenlandske bedrifter, samtidig som det støtter opp om seriøse bedrifter, sier NHO-advokat Arnhild Dordi Gjønnes.

Kilde: DN.no

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism