07 juli 2014

Rom- og funksjonsprogram for nytt regjeringskvartal

Statsbygg har fått i oppdrag å gå i gang med et rom- og funksjonsprogram for regjeringskvartalet. Programmet vil blant annet gi oversikt over arealstørrelser, antall og typer rom. Videre skal en kartlegge behov, definere hovedfunksjoner, vurdere arealnorm og skissere mulige fellesfunksjoner. I tillegg skal arealene i de eksisterende byggene vurderes. Statsbygg skal også komme med forslag til hvordan nytt regjeringskvartal kan fremstå som åpent og levende for innbyggere og næringsdrivende.

Føringene ble besluttet i mai, da det ble bestemt at Høyblokka blir stående, mens Y-blokken, S-blokken og R4 rives. Det nye kvartalet skal huse alle departementene unntatt Forsvardsdepartementet, og Sanner legger vekt på at sikkerhetskravene skal integreres i nybyggene, for å unngå at det nye kvartalet skal oppleves som et fort.

Det planlegges for totalt 5700 arbeidsplasser i 2034, i både nye og gamle bygg. Det vil bli satt av opp til 25 kvm areal per ansatt, der 15 kvm vil være selve arbeidsplass-arealet. Det legges opp til at alle ansatte vil ha fast plass – følgelig vil det ikke legges opp til underdekning.

– Utformingen bør svare til den åpenheten som har vært et viktig stikkord siden terroraksjonen, sier president Kim Skaara i Norske arkitekters landsforbund til Aftenposten.

Skaara reagerer på prosessen som nå settes i gang. Han mener det burde utlyses en åpen internasjonal idékonkurranse, i stedet for de fire til syv arbeidsgruppene som skal nedsettes av Statsbygg.

– Dette er et enormt viktig nasjonalt og internasjonalt anliggende. Utformingen av regjeringskvartalet bør svare til den åpenheten som har vært et viktig stikkord siden terroraksjonen. Går man bredere ut, får man flere og ofte bedre innspill, sier han.

Skaara er blant annet redd for at sikkerhetsaspektet vil prioriteres for høyt og vil være vanskelig å forene med god byutvikling.

Kilde: Statsbygg.no

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism