07 juli 2014

Sandviksboder i Bergen

I går raste deler av Sandviksbod 69 i Bergen ut. Sandviksbod 69 kan dateres sikkert til 1700-tallet, men er antakelig fra 1600-tallet. Boden var et viktig kulturminne av nasjonal verdi. Sandviksbod 69 ble, likhet med de andre bodene i umiddelbar nærhet, midlertidig fredet i 2006.

Bygningen er et viktig kulturminne, som del av en sammenhengende bygningsmiljø. Bodene ble opprinnelig brukt til oppbevaring av handelsvarer, i stor grad tørrfisk fra Nord-Norge. Bodene lå opprinnelig langs stranden, på holmer og skjær eller på bolverk ute i sjøen. Sjøbodene har som regel flere identiske etasjer med laftetømrede lagerrom på rekke. Lagrene er forbundet med en svalganger med lasteluker.

Det er andre bygning fra høyre i bildet som nå delvis har rast ut. Foto: Bjørn som tegner

De eldste bodene i Sandviken er datert tilbake til midten av 1600-tallet og de yngste stammer fra slutten av 1800-tallet. Da havneaktiviteten i Sandviken nådde sitt høydepunkt rundt midten av 1800-tallet, fantes det rundt 250 slike boder. Bygningstypen var på denne tiden dominerende i bydelen. De få gjenværende bodene vurderes som viktige havnetekniske kulturminner.

Det er Hordaland fylkeskommune som har forvaltningsansvaret for Sandviksbodene og i de senere årene har Hordaland fylkeskommune gjort forsøk på å finne en løsning for ny bruk og ny funksjon i samarbeid med eier. Det er blant annet gitt dispensasjon for ny bruk av bodene. I 2012 ga Riksantikvaren tillatelse til at fylkeskommunen kunne pålegge eier sikring og istandsetting av boden, dersom det ikke lot seg gjøre å finne andre løsninger i samråd med eier.

- Etter pålegg om sikring og istandsetting har dessverre forfallet fortsatt. Dette er alvorlig for et kulturminne som sammen med naboeiendommene kunne fått god bruk og blitt istandsatt som en flott og viktig bygning i Bergen. Vi håper dette blir et vendepunkt og en vekker, og at boden nå blir satt i stand, sier seksjonssjef Hanna Geiran hos Riksantikvaren.

Kilde: Riksantikvaren / Wikipedia

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism