28 august 2014

Nye planer for «Powerhouse» på Brattøra i Trondheim

For drøyt tre år siden presenterte alliansen Powerhouse, med selskapene Skanska, Entra, Snøhetta, miljøstiftelsen Zero og Hydro, planene for et 41 meter høyt energipositivt kontorbygg på Brattøra i Trondheim. Bygget bryter med sentrale planer og retningslinjer, men rådmannen i Trondheim vil godta prosjektet. Det vil også politikerne.

Reguleringsplanen for Brattøra tillater en maksimal høyde på 27 meter, men konferansehotellet til Petter Stordalen og Odd Reitan i området har tidligere fått dispensasjon for en høyde på 31 meter.Høyden og byggets arkitektur blir bestemt av behovet for å ta i bruk sol som energikilde. Et sydvendt skråtak gir optimale forhold for solcellebasert energiproduksjon, noe som må til for å kunne gjøre dette til det første energipositive kontornybygget i Norge. Andre, litt mer kynisk anlagt, vil kanskje kunne hevde at dette er en smart måte å få bygge høyt på. Et enda høyere prosjekt forsøkte seg på lignende argumentasjon, i Bergen for noen år siden. Dette ble avvist den gangen, men ser ut til å komme igjen, i litt fornyet drakt.


Bygget blir på Brattøra blir på ca. 13 000 kvadratmeter og vil romme ca. 500 arbeidsplasser. Overskuddsenergien i byggets driftsfase vil i løpet byggets levetid dekke inn energien som er gått med til produksjon av byggevarer, transport, oppføring, drift og avhending av bygget. Totalt kommer bygget ut med et overskudd hvert år på 5 kWh pr kvadratmeter. Det gjør det til et plusshus, og et pionerprosjekt i verdensklasse.

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism