09 september 2014

NAF vil ha videreført ebilfordeler

NAF går imot å kaste elbilene ut av kollektivfeltet. Det betyr nemlig at køen i de andre feltene blir et enda større mareritt, noe som ikke akkurat er overraskende. Men det betyr ikke at elbilene bør få beholde sine fordeler. Tvert imot synligjør detet at løsningen på storbyenes trafikkproblemer ikke ligger i privatbilen. En overgang til null- og lavutslippsbiler er positivt for luftkvaliteten i byene, men avhjelper ingen av de øvrige utfordringene knyttet til veksten i antall innbyggere i og rundt de store byene.

Løsningen ligger derimot i blant annet i vesentlig bedre kollektivtilbud. Problemet er imidlertid at bussen blir mindre attraktiv når den forsinkes i elbilkø. Derfor er NAFs krav om at elbilister fortsatt skal få leke bussjåfør lite fremtidsrettet.

Programkomiteen i Oslo Høyre tar et skritt i riktig retning, ved å gå inn for å innføre rushtidsavgift, noe partiet til nå har vært kategorisk imot. Men forslaget er at avgiften skal straffe de mest miljøfiendtlige bilene og tungtransport. En gradering etter miljøbelastning kan være interessant, men når NAF applauderer tanken, er det bare dersom den kun rammer tungtransporten og ikke privatbilene.

Kilde: DN.no

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism