16 september 2014

– Satsing på elbiler er nødvendig

– Kritikken av den politiske innsatsen for økt bruk av elektriske biler er nærsynt og korttenkt, sier professor Knut H. Sørensen ved NTNU. Han får støtte fra professor Marianne Ryghaug. De to mener at økt bruk av elektriske biler må ses helhetlig i sammenheng med teknologiske forbedringer, men også med en omdanning av energiforsyningen til å bli stadig mer fornybar.

Suksessen har åpenbart sammenheng med bruk av utradisjonelle virkemidler som gratis parkering og anledning til å kjøre i kollektivfelt, noe som burde være en inspirasjonskilde til nytenkning også når det gjelder andre miljøvennlige teknologier.

Elbiler er et synlig tegn på at noe gjøres, og dermed vil flere også oppfatte klimaproblemer som viktige og noe det må gjøres noe med. Det er svært vanskelig å endre folks forbruksvaner og bevissthet om miljøspørsmål, så det gir grunn til optimisme at økt bruk av elbil kan bidra til økt energi- og miljøbevissthet mer generelt, mener forskerne.

Selvsagt er det også miljøutfordringer med elbilene. Å forbedre batteriteknologien og framstillingsprosessene er en viktig oppgave for bilindustrien, og økende salgsvolum motiverer for å investere i nye løsninger. Økt produksjon av fornybar elektrisitet gjør dessuten elbilene stadig mer klimavennlige.

– Et annet ofte nevnt kritikkpunkt er at elbilene blir husholdningenes bil nummer 2, ved siden av en bensin- eller dieselbil. Dermed økes antallet biler, hevdes det. Denne påstanden er heller ikke helt korrekt fordi svært mange av husstandene som har kjøpt elbil som nummer to-bil, allerede hadde to biler, sier Ryghaug.

Derfor fortrenger elbilene i realiteten bensin- og dieselbiler, mener de.

– Vår forskning på denne typen husholdninger viser dessuten at det er elbilen som brukes desidert mest i husstander med to biler, sier Ryghaug.

Kilde: Gemini.no

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism