20 september 2014

Stiller snøscooterkrav til miljøministeren

Fot: NPS / Wikipedia
Friluftsorganisasjonene går sterkt imot at kommunene skal få lov til å åpne snøscooterløyper for fornøyelseskjøring. Turistforeningen har sammen med 14 andre organisasjoner gått imot de foreslåtte endringene.

- DNT sier nei til den foreslåtte lovendringen, fordi den vil øke den motoriserte ferdselen i norsk natur betraktelig, og gi store negative konsekvenser for naturmiljøet og den norske friluftslivskulturen, skriver foreningen i sitt høringssvar.

Regjeringen skriver selv i høringsbrevet der de ber om innspill, at « Det foreslåtte endringene vil innebære en betydelig utvidelse av adgangen til å bruke snøskuter i utmark». Turistforeningen mener departementet ikke er i nærheten av å beskrive godt nok hvilke konsekvenser den betydelige utvidelsen vil gi.


- Det er oppsiktsvekkende at departementet foreslår en så dramatisk endring av motorferdsel i naturen uten å legge fram noen faglige vurderinger av hvilke konsekvenser forslaget vil få. Dette er hastverksarbeid, sier turistforeningens generalsekretør Nils Øveraas i en e-post til Aftenposten.

Kilde: Aftenposten:

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism