17 oktober 2014

Restaureringen Harald Hals' bymodell

I 1923 begynte arbeidet med en stor gipsmodell av Oslo, ledet av arkitekten og byplanleggeren Harald Hals. Modellen sto ferdig i 1930, men ble revidert flere ganger fram mot 1940. Modellen er like mye fiksjon som fakta. Den blander sammen bruddstykker av en eksisterende historisk by med forslag til fremtidige gater, bygninger og nabolag.Blant forslagene du kan se på modellen, er ideen om å utvikle lamellbebyggelse på Grünerløkka. Det ble det aldri noe av. Det ble det aldri noe av. Andre av Hals' visjoner, som de to ringveiene som skulle møte den framtidige bilismen, eller en storstilt kommunal boligbygging, i dag gjenkjennelig i dagens Ullevål hageby eller på Torshov, ble gjennomført.

- Modellen ble på 1920- og 30-tallet brukt som et verktøy for å planlegge byen. Den viser både hvordan Oslo var det på tidspunktet modellen ble laget, men også hvordan Hals så for seg den fremtidige byen, hvordan den skulle vokse og utvikle seg. Noen av ideene er blitt realisert, andre ikke, sier Nina Berre ved Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design.

Restaureringen av arkitekt og byplanlegger Harald Hals' bymodell av Oslo (1923-1930)

Kilde: Aftenposten

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism