12 oktober 2014

Statsbudsjettet 2015: Sykkelpenger forsvinner

Et viktig miljøtiltak er å legge til rette for transportsyklister, slik at sykkel kan erstatte bruk av bil.
Foto: KF
På samferdselsbudsjett er syklistene de eneste taperne. Bare totalt 531 millioner kroner er avsatt til bygging av gang- og sykkelveier. Dette er en rell nedgang fra budsjett 2014 som satte av 591 millioner. Regjeringen legger opp til å bygge 37 kilometer sykkelveier neste år.

Dette betyr en dramatisk svekkelse av innholdet og framdriften for sykkel i Nasjonal transportplan 2014-2023. Ekstra sterk blir effekten, da alle andre samferdselsområder blir styrket. Det betyr også en ytterligere svekkelse av sykkel som transportform.

Syklistenes Landsforening hadde et krav til budsjettet på 1,5 milliard i forkant av budsjettet. Dette var summen man må investere for å oppfylle Nasjonal transportplan.

Det ligger en god vekst innen samferdselssektoren, men den store veksten ser ut til å komme de store bilprosjektene tilgode. I Nasjonal transportplan ligger det som prinsipp at all trafikkvekst i de store byene, skal tas med sykkel, kollektiv og gange. I forslaget til statsbudsjett for 2015 vises det til Nasjonal Transportplan, og at regjeringen øker innsatsen utover det som var beskrevet. Hele samferdselsbudsjettet øker med over 10 prosent.

Kilde: Syklistenes Landsforening

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism