03 november 2014

Alternativ arkitektkonkurranse i Helsinki


Den verdensomspennende museumskjeden Guggenheim er blitt kritisert for å innvadere byer med egen agenda, samtidig som den mottar finansering fra vertsbyen og vertslandet. Men selv om det har vært mange kontroverser rundt Guggenheim Helsinki, har ikke det satt noen stopper for arkitektenes interesse for konkurransen: 1715 innsendte forslag er det høyeste noensinne. Til sammenlikning hadde Operaen i Oslo 250 forslag.

Next Helsinki lansert en alternativ konkurranse, med utgangspunktet: «Hva om det fantes realistiske alternativer til luksusmerkevarebyggingen, monokulturen, top-down beslutningsprosesser og privatiseringen av fellesgoder?»


«Nå har Guggenheim Foundation lansert en arkitektkonkurranse på en av Helsinkis mest verdifulle og tiltalende tomter for en ny Guggenheim-bygning. Man håper på en transformasjon liknende «miraklet» i Spania (Guggenheim Bilbao, red. anm). Helsinki by er fristet til å bruke flere hundre millioner euro av offentlige midler for å få tilgang til fordelene av å markedsføre byen under andres merkevare. Er dette virkelig den beste bruken av tomten og skattepengene?»

Den alternative konkurransen har innlevering 2. mars 2015.

Se også de forslagene i den opprinnelige konkurransen.

Kilde: Arkitektnytt.no

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism