04 november 2014

Eidsvollsmennene og deres hus

Riksantikvarens har ved hjelp av 43 lokalhistorikere, kunsthistorikere, arkitekter og antikvarer i landets fylker funnet fram informasjon om Riksforsamlingens menn, deres hjem og familie i 1814. Resultatet er boken Eidsvollsmennene og deres hus. Boken på mer enn fem hundre sider inkluderer kapitler om byggeskikk, historiske ordforklaringer og omfattende referanser.

- Nå er både nasjonal og lokal historie samlet slik at vi får et inntrykk av bygningene, både slik de fortsatt står og gjennom gamle fotografier eller branntakster. Detaljert, lokal kunnskap om Eidsvollsmennene har gitt oss en ny felles kulturhistorisk fortelling om Norge og menneskene bak Grunnloven i 1814, sier Riksantikvar Jørn Holme.

Holme mener det generelt har vært liten respekt for at en eidsvollsmann har eid eller leid et hus. 50 av husene eksisterer fortsatt, men mange er svært ombygd. Branner, særlig i byene, har utradert mange av boligene, mens utbygging og utvikling har ført til at eiendommer er blitt delt eller har forsvunnet inn i noe større.


Kilde: Aftenposten

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism