12 november 2014

- Norge bør bruke Oljefondet på klimainvisteringer

Jeremy Oppenheim er klimaøkonom og forfatter av analysen The New Climate Economy, laget i samarbeid med en internasjonal komité av tidligere statsledere. Oppenheim i Norge i forbindelse med dagens Zerokonferanse. Han undrer seg over strategien bak oljefondets investeringsportefølje.

- Man skulle tro at det norske oljefondet var undervektet i selskaper som lever av olje og gass, men det viser seg, overraskende nok, at fondet er overvektet på hydrokarboner, og i tillegg i finansielle selskaper som igjen har en sterk eksponering mot fossil energi, som Blackrock, sier Oppenheim.

- Det vokser nå frem to typer av grønne investeringer som er tilpasset fond med krav blant annet til likviditet. Det ene er grønne obligasjoner som ligner på selskapsobligasjoner. Men fond vil ikke være for obligasjonstunge, og det andre som kommer er Yieldcos. Disse ligner på selskaper og dermed tar opp i seg inflasjonsutvikling, sier Oppenheim.

Yieldcos i USA er formet som aksjeselskaper og driver blant annet etablerte kraftselskaper.

Kilde: DN.no

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism