29 april 2015

e-diesel av CO2 og vann kan bli rimeligere enn tradisjonelt drivstoff

Audi-partneren Sunfire hhar etablert et pilotanlegge der vanndamp brytes ned til hydrogen og oksygen gjennom såkalt "reversibel elektrolyse". Hydrogenet reagerer med CO2 i syntesereaktorer under trykk og høy temperatur. Produktet blir en væske laget av langkjedede hydrokarboner, som kan raffineres på samme måte som råolje. Sluttproduktet er gjennomsiktig, helt uten svovel eller aromatiske hydrokarboner, og antennes lett.

Slik er prosessen som omgjør vann og CO2 til diesel. Virkningsgraden for hele prosessen er på rundt 70 prosent, mye på grunn av at elektrolysen produserer hydrogen med en virkningsgrad på 90 prosent:


E-dieselet passer til innblanding i fossil diesel, og kan muligens på sikt sfungere om drivstoff helt på egen hånd. Prisen er anslått mellom 1 og 1,50 euro per liter, avhengig av strømprisen. Vanlig diesel koster i dag over 1,50 euro i Tyskland.
Kilde: tu.no og DN.no

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism