04 juni 2015

Evalueringsrapport for det nye regjeringskvartalet

Som en del av arbeidet med en statlig reguleringsplan, har Statsbygg gjennomført et parallelloppdrag. Seks arkitekt- og konsulentteam har levert forslag til hvordan Regjeringskvartalet kan utformes. En evalueringskomité bestående av ti fagpersoner, engasjert av Statsbygg, har evaluert forslagene. Komiteen har pekt på fordeler og ulemper som Statsbygg kan ta med videre i prosessen med den statlige reguleringsplanen. Nå er rapporten fra komiteen ferdigstilt.

Statsbygg skal nå, sammen med Kommunal- og moderniseringsdepartementet, utarbeide et forslag til byplanprinsippersom skal legges til grunn for den statlige reguleringsplanen. Reguleringsplanforslaget vil bli sendt ut til offentlig høring våren 2016, og det forventes at den ferdigstilles og vedtas i løpet 2016.

- Statsbygg anser idefasen og prosessen med parallelle oppdrag som svært vellykket. De utvalgte arkitekt- og konsulentteamene har gjort en kjempejobb og levert et grundig og godt materiale. Forslagene har vært utstilt, og vi har hatt et åpent møte. Vi har fått en offentlig debatt, og i tillegg til evalueringsrapporten har vi også fått innspill fra Oslo kommune, Riksantikvaren og Statens vegvesen. Det har gitt oss et solid grunnlag for det videre arbeidet, sier prosjektleder Jo Ulltveit-Moe i Statsbygg.Kilde: statsbygg.no

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism