10 juli 2015

NVE vil ikke gi elsertifikater til plusskunder

Støtteordninger for solkraft, som virkelig monner, ser ut til å la vente på seg.
Foto: Steve Jurvetson
Plusskundeordningen som NVE planlegger skal gjøre det enklere å bruke strømmen man selv produserer. Eierne av solcelleanlegg skal slippe å betale forbrukstariff for strømmen de selv produserer og bruker, og innmatingstariff for overskuddsstrømmen de slipper ut på nettet.

Ordningen gjør likevel ikke at solkraft i Norge blir veldig lønnsomt. Solenergiforeningen hadde håpet at plusskundene også skulle få rett til å få elsertifikater for hele elsertifikatproduksjonen. NVE mener imidlertid at plusskundene med felles målepunkt kun skal få elsertifikater for den strømmen de sender ut på nettet, altså for overskuddsstrømmen. Om en solkrafteier ønsker elsertifikater for hele elsertifikatproduksjonen, frasier han seg samtidig retten til å slippe innmatingstariff og nettleie for strømmen han selv bruker.

Styreformann Torbjørn Johannson i Asko forteller at selskapet derfor for noen uker siden tok en betinget beslutning om en stor satsing på å bygge solceller på lagertakene sine. Forutsetningen var at NVE ville gi elsertifikater for hele produksjonen.

– Vi har ganske mye lagertak rundt om i landet. Det ville vært snakk om flere titalls tusen solcellekvadratmeter og en produksjon på 10-15 GWh. Det er mye for oss, sier Johannson til Teknisk Ukeblad.

Generalsekretær Åse Lekang Sørensen i Norsk solenergiforening er kritisk til NVEs avgjørelse. Hun påpeker at kostnadene ved elsertifikatene deles likt mellom norske og svenske strømkunder. Forslaget fører dermed til at norske strømkunder vil subsidiere svensk solkraft gjennom elsertifikatordningen, men ikke den norske. Sørensen mener også at den norske byggebransjen vil tape penger på forslaget. For det gjelder ikke kun for husstander, men også for næringsbygg.

I Sverige kan solkrafteierne nyte godt av en lang smørbrødliste med støtteordninger, både elsertifikater, investeringsstøtte og skattefradrag. Til tross for skjevfordelngen mellom Norge og Sverige ønsker ikke NVE at eierne av solcelleanleggene i Norge skal få elsertifikater for all strømmen anleggene deres produserer, slik den felles norske elsertifikatavtalen åpner for.

Kilde: tu.no/kraft

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism