05 august 2015

Igangsettingen av boliger når nye høyder

Omstridt boligbygging, som det blir hevdet vil bekrefte øst-vestskillet. Grønlandskvartalene, Rubina Ranas gate, i Oslo. Foto: Helge Høifødt
Tall fra Boligprodusentenes Forening viser at boligbyggingen i Norge tok seg kraftig opp i juni. - Etter en lang periode med bra salg løsnet det endelig for igangsettingen, sier Per Jæger, administrerende direktør i Boligprodusentenes Forening.

– Etter første halvår ligger igangsettingen 35 % over fjoråret. Dette betyr at det er igangsatt 29 000 nye boliger det siste året. – Det er leiligheter som står for hele økningen. Eneboliger og småhus ligger på samme nivå som i fjor, sier Jæger.

- Salget var også godt i 2. kvartal, sier Jæger. Sammenlignet med 2. kvartal i fjor økte salget med 21 % og salget ligger dermed etter første halvår 26 % over fjoråret.

Den største veksten i både i salg og igangsetting er i Oslo og Akershus. I Akershus ligger nå årstakten på igangsettingen nesten opp mot boligbehovet. I Oslo har også forholdet bedret seg noe, men her er det fremdeles et stort negativt avvik mellom boligbehov og igangsetting. Etter mange gode år viser markedet i Stavangerregionen en tilbakegang både på salg og igangsetting.

-Til tross for gode igangsettingstall i juni, ligger mange kommuner langt bak det de burde ha bygget, sier Jæger. Det er spesielt mange byer som henger etter. – Vi oppfordrer alle kommunepolitikere til å sette boligbygging på agendaen i kommunevalgkampen, avslutter Jæger.

Kilde: Boligprodusentene

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism