22 august 2015

Nye «miljøvinduer» øker CO2-utslippene med 100-gangen

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har fremmet forslag til nye energikrav i byggteknisk forskrift (TEK) der det foreslås det å stramme inn kravet til energitap fra vinduer fra U-verdi 1,2 til 0,8.

– For å oppnå myndighetenes krav må vi benytte kryptongass i takvinduer, i stedet for argongass. Dette gir mindre varmetap, men klimaeffekten for hele verdikjeden blir sterkt negativt, sier Torgeir Øverås, administrerende direktør i Velux.

Han presiserer imidlertid at forslaget fra regjeringen er uproblematisk for fasadevinduer, og kun angår takvinduer, som har en annen byggteknisk funksjon.

Kryptongass git ifølge Øverås at produsenter mer enn hundre ganger så store Co2-utslipp som den som brukes i dag.

Kilde: tu.no/bygg

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism