03 august 2015

USAs «Clean Power Plan»

USAs president Barack Obama la mandag frem en plan som skal redusere de amerikanske klimautslippene. «Clean Power Plan» skal kutte karbonutslippene fra den amerikanske kraftsektoren med 32 prosent frem til 2030, sammenlignet med nivået i 2005.

Kullkraft står i dag for 40 prosent av de totale amerikanske utslippene. Målet er at kull gradvis skal kunne erstattes med andre, fornybare energikilder, som sol-, vind-, og atomkraft.Presidenten sekger inn planen med denne videoen:Som uydypes av administrasjonen:Klima- og miljøminister Tine Sundtoft mener Obamas klimaplan er gode nyheter.

– USA har knekt koden: Landet klarer å kombinere økonomisk vekst med kutt i klimagassutslippene. Obamas nye reguleringer vil gi verdens beslutningstakere klare signaler om at det grønne skiftet er i gang. Dette viser at fremtiden ligger i investeringer i klimavennlig teknologi, sier Sundtoft til VG.

Kunngjøringen av den amerikanske planen:Tiltakene særlig gå utover kullkraftverkene. Det ventes at deres bransjeorganisasjoner vil gå til domstolene for å omstøte de foreslåtte reguleringene. Et spørsmål blir i tilfelle om myndighetene går utover sine fullmakter når det innfører omfattende reguleringer med store økonomiske konsekvenser.

Ifølge Obama-administrasjonens beregninger vil kostnadene av utslippskuttene beløpe seg til om lag 8.4 milliarder dollar årlig fram til 2030.

Plan to Fight Climate Change

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism