13 september 2015

Strømsparing hjemme kan øke CO2-utslippene

Typisk strømforbruk basert på målinger gjennomført hos husholdningskunder tilknyttet FosenKraft (2010). Kilde: Sintef
En rapport fra Statistisk Sentralbyrå viser at et tak på husholdningenes energibruk ikke vil være et særlig effektivt miljøtiltak. Grunnen er at når husholdningene bruker mindre elektrisitet, faller elektrisitetsprisene, og da vil kraftkrevende industri med store prosessutslipp øke sitt elektrisitetsforbruk.

– Dersom det settes et tak på hvor mye energi en husholdning kan bruke, som i stor grad består av elektrisitet, vil husholdningen bruke de pengene de sparer på andre ting. Og pengene vil i stor grad gå til transport, som i hvert fall foreløpig i stor grad er basert på fossilt drivstoff, forklarer SSB-forsker Brita Bye til Teknisk Ukeblad.

SSB-forskerne anslår at økningen i industriens elektrisitetsforbruk motvirker opp til 40 prosent av den opprinnelige energisparingen i husholdningene. Bye mener det vil være mer hensiktsmessig å avgiftsbelegge CO2-utslipp.

Kraftmarkedsekspert Berit Tennbakk i Thema Consulting, påpeker at Norge uansett vil måtte gjennomføre tiltak innenfor ikke kvotepliktig sektor, ettersom Norge har forpliktet seg til å følge EU's klimamål. Hun mener disse må gjennomføres i transportsektoren.

– Det er innen transport vi har mulighet til å gjøre mest innenfor ikke kvotepliktig sektor. Vi bør heller sette inn støtet mot de tiltakene som faktisk gir reduksjon, for å følge opp kravene fra EU, påpeker hun.

Kilde: tu.no/kraft

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism