15 oktober 2015

Definisjonsmakt i regjeringskvartalet


Ingen perfekt manipulasjon dette, men det gir likevel et visst inntrykk av hvordan Y-blokka fint kan bli stående innenfor rammene av den planen som Statsbygg lanserer.

Statsbyggs forslag viser at det er plass til Y-blokka, men de følger lojalt opp regjeringens premiss om riving.

Historien om Y-blokka tar stadig nye veier. Den var i 2011 foreslått fredet av en samlet statsforvaltning. Konstruksjonen sto støtt gjennom terrorangrepet. Deretter har regjeringens argumenter for riving vært varierende og lite overbevisende: økonomi, utnyttelse, miljøvern, byrom, sikkerhet osv. Det siste argumentet, sårbarhet på grunn av Ring 1, er ikke lenger gyldig. Nå argumenteres det for å rive et modernistisk mesterverk for å synliggjøre andre kulturminner.

Statsbygg illustrerer en ny bygning på 12.000–15.000 m2 i felt A. Den sammenfaller med Y-blokkas hovedfløy, men er høyere. Gulv­arealet er derimot mye mindre! Y-blokka er på 21.905 m2. Den danner en arkitektonisk helhet med Høyblokka og bærer stolt sin Picasso! Den nye A-blokka medfører tap både av brukbar kontorplass og av historiske og kunstneriske kvaliteter av internasjonal verdi. I stedet får vi byrom med betydelig lavere kvaliteter enn dagens Y-blokk gir i samspill med Høyblokka. Og klimaregnskapet? Hva er argumentene for riving, egentlig?

Y-blokka kan innpasses i Statsbyggs konsept, med parkrom avgrenset av de krumme veggene. Statsbygg hevder at den må rives for å utføre sikring av Ring 1. Gi heller noen denne trippelutfordringen: Bevar Y-blokka, sikre Ring 1 og lag park!
Viksjø så for seg park i utgangspunktet, så her er det bare å ga tilbake til den opprinnelige planen.

Statsbyggs forslag, fra samme vinkel som bildet i toppen av saken:Kilde: Nye meninger

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism